İşsizlik yine çift hanede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan Şubat 2018 dönemi ‘İşgücü İstatistikleri’ verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde resmi işsiz sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,3 puanlık azalış ile yüzde 12,5 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24) işsizlik oranı 4,3 puanlık azalış ile yüzde 19 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 2 puanlık azalış ile yüzde 10,9 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 46,6
İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 210 bin kişi artarak 28 milyon 166 bin kişi, istihdam oranı ise 1,3 puanlık artış ile yüzde 46,6 oldu. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 53 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 262 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,7’si tarım, yüzde 20’si sanayi, yüzde 7’si inşaat, yüzde 55,3’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1 puan azalırken; sanayi sektörünün payı 0,5 puan, inşaat sektörünün payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı 0,1 puan arttı.

İşgücüne katılım oranı yüzde 52,2
İşgücü, Şubat 2018 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 665 bin kişi artarak 31 milyon 520 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 52,2 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 71,5, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 33,3 oldu.

Her 10 çalışandan 3’ü kayıt dışı
Şubat 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece 0,6 puan azalarak yüzde 32,2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise değişim göstermedi ve yüzde 21,7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 40 bin kişi artarak 28 milyon 961 kişi olarak tahmin edildi; ancak istihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 47,9 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı ise bir önceki döneme göre sadece 11 bin kişi azaldı ve 3 milyon 149 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 9,8 oldu.

Mevsimlik etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 71 bin kişi azalırken; sanayi sektöründe 60 bin, inşaat sektöründe 3 bin, hizmet sektöründe ise 49 bin kişi arttı.

***

Gerçek tablo daha karanlık

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan resmi işsizlik oranlarının, dar tanımlı/standart işsizlik hesaplarının taşıdığı kısıtlar ve sorunlar nedeniyle işsizliğin gerçek boyutlarını ortaya koymaktan uzak olduğu biliniyor. Çünkü TÜİK, yalnızca iş aramak için son dört hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve iki hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan 15 ve daha yukarı yaştaki kişileri işsiz olarak kabul ediyor.

İş bulma ümidini kaybeden, iş aramayan ancak çalışmaya hazır olan işsizler ile mevsimlik ve zamana bağlı eksik çalışanlar TÜİK verilerinin kapsamında yer almıyor.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.